PHP versie van MAMP in terminal gebruiken

Aangezien ik heel wat Symfony projecten heb lopen, gebruik ik bijna dagelijks de terminal om een aantal taken via PHP commando uit te voeren. Mac OS X komt reeds geleverd met PHP 5.3, maar ik gebruik MAMP om alle nodige tools in 1 pakket te hebben (Apache, MySQL, PhpMyAdmin, PHP). Aangezien MAMP PHP 5.2 gebruikt, moet het PHP commando in terminal herleid worden naar de PHP dir van MAMP. Om geen originele files te verwijderen gaan we eerst nog de huidige PHP dir verplaatsen.

 1. sudo mv /usr/bin/php /usr/bin/php5.3
 2. sudo ln -s /Applications/MAMP/bin/php5/bin/php /usr/bin/php

Vanaf nu zal het PHP commando de PHP 5.2 versie van MAMP gebruiken.

Met dank aan twob.net voor de nodige info.

Ontbrekende category in Breadcrumb navxt breadcrumb

Voor een WordPress project op het werk, maakte ik gebruik van de Breadcrumb NavXT plugin. Deze plugin zorgt voor mooie breadcrumb trails die je zelf in je theming kan plaatsen. Tijdens het testen van de website, kwam er echter een bugje aan het licht. Op de detailpagina van een post werd de categorie niet weergegeven in de breadcrumb, hoewel er wel plaats voorzien was. Er stond echter enkel een spatie, maar gen category naam of anchor. Na een speurtocht door de code, en het implementeren van deze fix werd het probleem verholpen:

 1. Open breadcrumb_navxt_class.php
 2. Zoek naar de volgende code (lijnen 494 tot 496 in versie 3.3.0)

  $breadcrumb = $this->add(new bcn_breadcrumb($category->cat_name, $this->opt[‘category_prefix’], $this->opt[‘category_suffix’]));
  //Figure out the anchor for the first category
  $breadcrumb->set_anchor($this->opt[‘category_anchor’], get_category_link($id));

 3. Vervang bovenstaande code door de volgende 3 lijnen
 4. $breadcrumb = $this->add(new bcn_breadcrumb($category->cat_name.””, $this->opt[‘category_prefix’], $this->opt[‘category_suffix’]));
  //Figure out the anchor for the first category
  $breadcrumb->set_anchor($this->opt[‘category_anchor’].”>”, get_category_link($id));

De categorie zou nu correct als 2de trail moeten weergegeven worden, met de juiste link. Enjoy!

Hopelijk integreren ze deze fix in de volgende versie.